การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (15 มิ.ย. 2558)
เอกสารประชุมสัมมนาโครงการนำร่องการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (8 ธ.ค. 2557)
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (8 ธ.ค. 2557)
สานเสวนาการให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (c-CESS) ผ่านระบบ NSW ของ สกย (8 ธ.ค. 2557)
ขั้นตอนการใช้บริการระบบชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand Nation Single Window (8 ธ.ค. 2557)
ภาพรวมกระบวนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand National Single Window (8 ธ.ค. 2557)
การบริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างไร (8 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1]
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์