การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับ กยท.

เกี่ยวกับ กยท.
ผู้เกษียณ
พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (EN)
รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2562 หลัง สตง. รับรอง
ดาวน์โหลด 1608 ครั้ง
รายงานประจำปี กยท.
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 2563
รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2561 หลัง สตง. รับรอง
คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.
บทบาทคณะกรรมการและพนักงานในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 61
กฎบัตรคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท
แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ปี 2561
รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2560 หลัง สตง. รับรอง
ประกาศเผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส1
ไตรมาส2
โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย
แผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 - 2565
นโยบายการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
กฎบัตรคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
คู่มือการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์