Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
23 กุมภาพันธ์ 2567
70.55
68.25
72.90
76.49
-
77.02
นครศรีธรรมราช
82.23
22 กุมภาพันธ์ 2567
69.35
68.00
72.38
76.11
-
76.11
สงขลา
81.61
21 กุมภาพันธ์ 2567
69.55
67.75
70.80
74.61
-
74.69
นครศรีธรรมราช
80.13
20 กุมภาพันธ์ 2567
68.75
67.50
-
74.77
-
74.77
สงขลา
80.27
19 กุมภาพันธ์ 2567
68.35
67.30
70.35
74.30
-
74.35
นครศรีธรรมราช
79.82
16 กุมภาพันธ์ 2567
67.25
67.10
70.23
73.45
-
73.45
สงขลา
78.83
15 กุมภาพันธ์ 2567
66.85
67.00
69.18
71.99
-
71.99
สงขลา
77.49
14 กุมภาพันธ์ 2567
66.75
66.60
-
71.11
-
71.11
สงขลา
76.61
13 กุมภาพันธ์ 2567
66.75
66.60
68.52
70.57
-
70.70
นครศรีธรรมราช
76.11
12 กุมภาพันธ์ 2567
66.75
66.60
-
-
-
70.45
สุราษฎร์ธานี
75.95
9 กุมภาพันธ์ 2567
66.50
66.60
-
70.09
-
71.06
สุราษฎร์ธานี
76.01
8 กุมภาพันธ์ 2567
67.10
66.60
69.01
70.69
-
70.69
สงขลา
76.19
7 กุมภาพันธ์ 2567
67.40
66.60
69.80
71.39
-
71.39
นครศรีธรรมราช
76.89
6 กุมภาพันธ์ 2567
67.65
66.50
-
72.11
-
72.11
สงขลา
77.60
5 กุมภาพันธ์ 2567
67.35
66.40
-
72.89
-
73.01
นครศรีธรรมราช
78.47
2 กุมภาพันธ์ 2567
67.15
66.20
70.25
72.69
72.69
นครศรีธรรมราช
78.19
1 กุมภาพันธ์ 2567
66.45
66.00
70.05
73.39
-
73.39
นครศรีธรรมราช
78.89
31 มกราคม 2567
65.95
65.70
68.38
72.09
-
73.01
นครศรีธรรมราช
78.20
30 มกราคม 2567
64.65
65.20
67.33
72.09
-
72.09
นครศรีธรรมราช
77.59
29 มกราคม 2567
64.50
64.80
-
71.09
-
71.11
นครศรีธรรมราช
76.59
26 มกราคม 2567
62.50
64.50
65.56
70.33
-
70.65
นครศรีธรรมราช
75.94
25 มกราคม 2567
60.75
64.30
-
68.58
-
68.69
นครศรีธรรมราช
74.11
24 มกราคม 2567
60.10
64.00
-
66.69
-
66.79
นครศรีธรรมราช
72.26
23 มกราคม 2567
59.85
63.80
61.58
65.38
-
65.38
สงขลา
70.77

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683