Head

สรุปสถานการณ์ยาง
ประจำเดือน มีนาคม 2567

 
วันที่
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
(บาท/ก.ก.)
ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
(บาท/ก.ก.)
กทม.
(บาท/ก.ก.)
หาดใหญ่
สุราษฎร์ฯ
นครศรีฯ
กทม.
(FOB)
หาดใหญ่
(FOB)
โตเกียว
(C&F)
สิงค์โปร์
(FOB)
ยางแท่ง
(FOB)
น้ำยางข้น
(FOB)
1/3/67
74.72
74.70
0.00
83.08
82.83
70.31
75.51
63.75
53.62
4/3/67
74.59
75.77
75.55
83.56
83.31
70.45
75.36
64.20
54.43
5/3/67
0.00
76.15
0.00
84.08
83.83
70.49
76.47
64.32
54.75
6/3/67
0.00
77.77
0.00
85.15
84.90
70.56
77.84
64.38
55.06
7/3/67
78.88
78.12
77.88
86.79
86.54
71.25
77.09
64.62
55.32
8/3/67
0.00
79.02
78.21
88.58
88.33
74.12
83.45
64.70
55.51
11/3/67
80.02
80.85
0.00
90.93
90.68
76.80
82.09
64.82
56.32
12/3/67
0.00
84.29
0.00
93.68
93.43
81.07
85.68
64.83
56.95
13/3/67
84.65
85.62
0.00
95.37
95.12
81.34
87.87
65.49
57.71
14/3/67
85.45
85.49
86.05
96.56
96.31
81.56
90.72
65.54
58.03
15/3/67
0.00
86.55
0.00
97.42
97.17
85.79
90.11
65.78
58.34
18/3/67
86.22
0.00
87.55
100.14
99.89
86.06
91.02
67.04
59.29
19/3/67
87.88
88.05
0.00
98.73
98.48
83.58
90.47
67.49
59.73
20/3/67
88.02
87.61
88.88
97.42
97.17
82.83
90.75
67.52
60.23
21/3/67
87.00
87.25
0.00
96.06
95.81
82.84
88.56
67.16
60.36
22/3/67
85.89
86.55
85.80
94.29
94.04
80.41
85.64
66.68
60.36
25/3/67
84.80
85.45
85.25
92.59
92.34
75.38
83.66
64.26
59.29
26/3/67
83.85
85.05
0.00
92.58
92.33
75.96
84.87
64.54
58.97
27/3/67
83.15
83.96
0.00
92.66
92.41
78.92
83.16
64.38
58.66
28/3/67
0.00
83.08
0.00
92.25
92.00
80.48
84.34
64.10
58.03
29/3/67
0.00
83.55
0.00
92.91
92.66
79.87
0.00
79.87
64.07
ค่าเฉลี่ย
83.22
82.74
83.15
92.13
91.88
78.10
84.23
65.97
57.86


 
ยางแผ่น (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่น (สุราษฏร์ธานี)  
 
ยางแผ่น (นครศรีธรรมราช)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (กรุเทพ)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (หาดใหญ่)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (โตเกียว)  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (สิงคโปร์)  
 
ยางแท่ง (FOB - กรุงเทพ)  
 
น้ำยาง (FOB - กรุงเทพ)  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพ ฯ
  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
  ยางแท่งและน้ำยางข้น FOB ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683